Cennik | abcksiegowosconline.pl

Oferujemy atrakcyjne cany usług księgowych

Cennik określa ceny usług księgowych oferowanych w dwóch modelach współpracy z biurem rachunkowym. W zależności od wybranego modelu obsługi księgowej klient dokonuje opłaty z tytułu zawartej umowy na podstawie faktury wystawionej przez biuro rachunkowe.

Cennik:

Płatne na podstawie faktury wystawionej przez właściwe biuro rachunkowe Księgowość w ramach OIBR Księgowość na Wirtualnym Biurze Alior Bank

100 zł netto/mc

do 15 dokumentów księgowych 3,5 zł netto (za każdy kolejny dokument - maksymalnie do 30)

119 zł netto/mc

do 20 dokumentów kosztowych miesięcznie 1 zł netto za każdy kolejny dokument kosztowy

139zł netto/mc

do 20 dokumentów kosztowych miesięcznie 2 zł netto za każdy kolejny dokument kosztowy

System szybkafaktura.pl - przedsiębiorca/klient/użytkownik:
Moduł Podstawowy (Sprzedaż, Magazyn, Księgowość):
  • wystawia dokumenty sprzedaży bez ograniczeń
Tak Tak Tak
  • dokumenty kosztowe wprowadza samodzielnie
Tak
Moduł Magazyn:
  • prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej
Tak Tak Tak
Moduł Księgowość:
  • podgląd w bieżącą pracę księgowego
Tak Tak Tak
System abcksiegowosconline.pl - biuro rachunkowe:
pomaga w wypelnieniu wniosku CEiDG-1 Tak
pomaga w założeniu rachunku firmowego w Alior Bank Tak
pomaga w rejestracji konta w systemie szybkafaktura.pl Tak
sprawdza poprawność wystawionych przez klienta dokumentów Tak Tak Tak
wprowadza dokumenty kosztowe na podstawie skanów lub oryginałów Tak Tak
księguje dokumenty Tak Tak Tak
sporządza ewidencje VAT Tak Tak Tak
sporządza Księgę Przychodów i Rozchodów oraz deklaracje VAT 7 Tak Tak Tak
reprezentuje klienta przed US I ZUS Tak Tak Tak
udziela porad księgowych Tak